Arbeidsongeschikte medewerker ontslaan?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015, hebben ontslagen werknemers recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor arbeidsongeschikte medewerkers. Onredelijk? U kunt worden gecompenseerd.

Man in een rolstoel kijkt naar een foto
Nieuws
Datum: 23-04-2019

Als uw werknemer ziek wordt, betaalt u twee jaar lang zijn loon door. Na die twee jaar kunt u bij UWV ontslag aanvragen. Uw arbeidsongeschikte medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding. Loondoorbetaling, re-integratiekosten en transitievergoeding: veel werkgevers vinden dat - alles bij elkaar opgeteld – onredelijk financieel belastend. Vaak wordt er daarom voor gekozen de arbeidsovereenkomst na 104 weken niet te beëindigen, maar slapend te houden. De werknemer blijft officieel in dienst, maar de loondoorbetaling stopt. En omdat er geen ontslag is, hoeft de transitievergoeding niet te worden uitgekeerd.

Transitievergoeding wordt gecompenseerd

Het slapend houden van de arbeidsovereenkomst van een zieke medewerker is begrijpelijk vanuit het standpunt van de mkb'er. Maar het is zuur voor de werknemer die niet de vergoeding krijgt waar hij recht op zou hebben als zijn arbeidsovereenkomst wel was beëindigd. Om dat probleem op te lossen, is de Regeling compensatie transitievergoeding bedacht. De transitievergoeding die u betaalt als een medewerker vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst treedt, wordt dan gecompenseerd. De regeling treedt per 1 april 2020 in werking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Dienstjaren tellen voor transitievergoeding

Waarom is het belangrijk om nu al rekening te houden met de compensatieregeling? Heel eenvoudig. De hoogte van de transitievergoeding is onder meer afhankelijk van het aantal dienstjaren. Wanneer de arbeidsovereenkomst slapend gehouden wordt, stijgt het aantal dienstjaren en moet u ook over die periode de vergoeding berekenen. Maar dat bedrag krijgt u niet gecompenseerd. Een belangrijk argument als u nu overweegt of u een arbeidsongeschikte medewerker na 2 jaar gaat ontslaan of niet.

Risico beperken

Arbeidsongeschiktheid bij medewerkers is een van de belangrijkste zorgen van de mkb-ondernemer. Er zijn verschillende oplossingen om uw risico te beperken en te verzekeren. Advies van een professional is daarbij onontbeerlijk. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken wat u aan maatregelen kunt treffen.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.